Hootsuite rapport 2024

  • 23 januari 2024
  • 2 min read

Hootsuite is een gekende tool om sociale media te managen, en jaarlijks publiceren ze een groots rapport over deze materie.

Hootsuite 2024

In 2024 zijn drie opvallende trends zichtbaar in sociale media: AI, platforms en ROI.

  1. De AI-trend: Het gebruik van AI door organisaties groeit exponentieel, met een stijging van 318% voor klantenservice en 260% voor beeldbewerking in 2024. Hoewel AI kansen biedt, blijkt uit onderzoek dat 62% van de consumenten minder geneigd is om met AI-gegenereerde content te engageren en te vertrouwen. Toch zien jongere generaties, zoals Gen Z, meer potentieel en vertrouwen in AI-content.
  2. De platformtrend: Organisaties gaan kritischer om met hun aanwezigheid op sociale media, waarbij ze zich focussen op de platforms met de hoogste ROI. Dit leidt tot een verschuiving van aanwezigheid op meerdere platforms naar de concentratie op de meest rendabele kanalen.
  3. De ROI-trend: Entertainment blijkt cruciaal voor het behalen van sociale ROI. Ondanks dat consumenten vermaak en authenticiteit willen zien, richten veel merken zich nog steeds op zelfpromotie, wat niet in lijn is met de verwachtingen van het publiek. Merken die zich meer richten op het bieden van vermakelijke content kunnen succesvoller zijn in het winnen van betrokkenheid en marktaandeel.

Wil je meer inzichten in deze trends? Lees het volledige artikel op de Hootsuite-pagina: Social Trends 2024.